FORMULARZ KONTAKTOWY

CENTRALA

Pro-Detal Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa

NIP: 522-30-03-073
REGON: 146512356
KRS 0000449034

Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 428.700,00 zł

tel. 22 101 28 55
e-mail: biuro@mili.com.pl

Zgoda

4 + 10 =