KORZYŚCI

Oferujemy kompleksowy pakiet franczyzowy Mili, gwarantujący konkurencyjne warunki handlowe u dostawców ogólnopolskich. Stale poszerzamy ofertę dostawców regionalnych, dostosowując ją do lokalnych potrzeb sklepów i ich klientów.

Franczyzobiorca w sieci Mili:

 • zachowuje niezależność gospodarczą;
 • otrzymuje dostęp do sprawdzonych metod współpracy umożliwiających rozwój;
 • jest wspierany przez zespół profesjonalistów z zakresu marketingu, szkoleń i standaryzacji;
 • podlega stałej opiece kierownika ds. detalu;
 • działa w grupie wspólnych interesów;
 • używa silnego, mocno promowanego znaku Mili.

Oprócz konkurencyjnych warunków handlowych oferujemy także:

 • bonusy retrospektywne związane z przynależnością do sieci;
 • każdy franczyzobiorca otrzymuje retrospektywie rozliczane profity, co związane jest z realizacją podpisanych umów, targetów i promocji producenckich
 • dedykowane promocje zakupowe od dostawców;
 • dogodne terminy płatności.

Nasza umowa to przejrzyste zapisy dla sklepu:

 • nieokreślony czas trwania umowy;
 • jasna definicja opłat (brak opłat od obrotu sklepu);
 • wyłączność terytorialną dla sklepu;
 • jasno określone wzajemne prawa i obowiązki;
 • miesięczny okres wypowiedzenia;
 • elastycznie zdefiniowany czas dostosowania do standardów sieci.

Zapewniamy stałą opiekę Kierownika ds. detalu i pomoc operacyjną dla sklepu poprzez:

 • cykliczny kontakt z franczyzobiorcą (min. 2 wizyty w miesiącu);
 • pomoc przy wdrażaniu standardów sieci w sklepie;
 • pomoc w kontakcie i współpracy z dostawcami ogólnopolskimi i lokalnymi;
 • pomoc we wdrażaniu promocji ogólnopolskich;
 • koordynację działań regionalnych i ogólnopolskich;
 • pomoc i doradztwo w zarządzaniu personelem sklepu.